Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (024) 36526970

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 2:

 

 

Theo figlobal.com, tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng gói tại Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 28,5% vào năm 2017 và quy mô bán lẻ các mặt hàng trong nhóm này đạt đến 1,9 tỷ USD

 

Các tin đã đăng