Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (024) 36526970

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 2:

Ngày 17/11/2015 Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã khai mạc lớp tập huấn “Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học và vi sinh thực phẩm” tại Hà Nội.

 

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27/11 đến ngày 01/12, với các giảng viên là những chuyên gia của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên đến từ các Viện khu vực và các Trung tâm Y tế dự phòng trong cả nước.

Trong lớp tập huấn này, các học viên sẽ được học và thực hành các nội dung:

  • Các yêu cầu chung về thẩm định phương pháp;
  • Thẩm định phương pháp phân tích hóa học;
  • Thẩm định phương pháp phân tích vi sinh vật;
  • Ước lượng độ không đảm bảo đo;
  • Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cấp chứng chỉ.

(theo vfa.gov.vn và nifc.gov.vn)


Các tin đã đăng