Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Hương dưa vàng F0396 (Honey Dew)

Nguồn gốc : Singapore

Bảo hành : 18 tháng

Phạm vi ứng dụng

Hương dưa vàng F0396 (Honey Dew)