Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam lần thứ 20 Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam  được tổ chức thường...