Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Lerasept D402

Nguồn gốc : Germany

Bảo hành : 12 tháng

Phạm vi ứng dụng

Lerasept D402 - Hóa chất khử trùng