Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (024) 36526970

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 2:

Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Leraplex 88

Nguồn gốc : Germany

Bảo hành : 12 tháng

Phạm vi ứng dụng

Leraplex 88 - Sản phẩm bổ trợ cho dung dịch xút trong máy rửa chai


Thông tin kỹ thuật:

 • Leraplex 88
  là chất trợ rửa cho dung dịch xút, dạng lỏng, được thiết kế cho rửa
  chai trong công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.
 • Leraplex 88 88 được thiết kế trên một căn bản
  hóa học tiên tiến: trong thành phần còn có chứa Trisodium
  Nitrilotriacetate [N(CH2COONa)3] hay ký hiệu Na3NTA/NTA,
  và các phosphates & phosphonates. NTA trong Leraplex 88 còn giúp ức
  chế và kết hợp với nước cứng
  các kim loại, ngoài ra trong Leraplex 88 còn được hỗ trợ bởi những thành
  phần tẩy rửa khác
 • Thích hợp cho rửa các loại chai bị bẩn nặng, Leraplex
  88 có tính năng tẩy rửa cao ngay cả ở nồng độ thấp (0.1-0.4%) đưa đến
  lượng sử dụng thấp trên một đơn vị sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.
 • Nồng độ sử dụng: tùy thuộc vào độ cứng của nước, 0.1%
  Leraplex 88 cho 100dH (10dH = 17 ppm) trong dung
  dịch xút 2 - 3 % và nhiệt độ 75 - 850C.