Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Icetech CF-1406

Nguồn gốc : Thailand

Bảo hành : 12 tháng

Phạm vi ứng dụng

Keo dán nhãn chai