Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (024) 36526970

Kinh doanh 1:

Kinh doanh 2:

Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Hương ổi

Nguồn gốc : Singapore

Bảo hành : 18 tháng

Phạm vi ứng dụng

Hương ổi