Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Hương dứa F0361

Nguồn gốc : Singapore

Bảo hành : 18 tháng

Phạm vi ứng dụng

Hương dứa F0361